Tuyển dụng
[TUYỂN GẤP] Công ty Nhựa Phú Sơn cần tuyển KẾ TOÁN NỘI BỘ

[TUYỂN GẤP] Công ty Nhựa Phú Sơn cần tuyển KẾ TOÁN NỘI BỘ

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn cần TUYỂN GẤP KẾ TOÁN NỘI BỘ

Xem thêm
[TUYỂN GẤP] CẦN TUYỂN 2 KỸ THUẬT NHỰA

[TUYỂN GẤP] CẦN TUYỂN 2 KỸ THUẬT NHỰA

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn cần TUYỂN GẤP 2 KỸ THUẬT NHỰA.

Xem thêm
[TUYỂN GẤP] Nhựa Phú Sơn cần tuyển 2 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

[TUYỂN GẤP] Nhựa Phú Sơn cần tuyển 2 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

[TUYỂN GẤP] Nhựa Phú Sơn cần tuyển 2 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG tìm kiếm thị trường cho các mặt hàng nhựa, bao bì nhựa của Công ty

Xem thêm
[TUYỂN GẤP] CẦN TUYỂN 4 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

[TUYỂN GẤP] CẦN TUYỂN 4 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn cần TUYỂN GẤP 4 Công nhân lao động phổ thông

Xem thêm
Công ty cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn tuyển dụng

Công ty cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn cần tuyển vị trí: - Kĩ thuật thổi màng - Công nhân lao động phổ thông

Xem thêm
2019 Copyright © Nhựa Phú Sơn | Thiết kế bởi Kalzen Media