Tin Hoạt Động
Tổ chức khối văn phòng Công ty cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn

Tổ chức khối văn phòng Công ty cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn

Khối văn phòng là các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn.

Xem thêm
2019 Copyright © Nhựa Phú Sơn | Thiết kế bởi Kalzen Media