Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty CP Bao bì nhựa Phú Sơn

Địa chỉ: Xóm 16, Thôn Hà Phú, Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên

Số điện thoại: 0335.661.268

Email: nhuaphuson@gmail.com

Website: kalzen.website

2019 Copyright © Nhựa Phú Sơn | Thiết kế bởi Kalzen Media